Dịch vụ khách hàng: 0903.419.479

Dịch vụ khách hàng

0903.419.479

Cách làm đơn ly hôn thuận tình: Bước đầu tiên hướng tới sự giải quyết hòa bình

Ly hôn thuận tình 23/10/2023

Ly hôn không chỉ là quyết định cá nhân mà còn là quy trình pháp lý phức tạp, đặc biệt khi bạn muốn tiến hành thủ tục ly hôn một cách thuận tình. Đơn ly hôn thuận tình không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng trong quá trình pháp lý mà còn thể hiện sự trách nhiệm và tôn trọng giữa hai bên.

 

Ly hôn không chỉ là quyết định cá nhân mà còn là quy trình pháp lý phức tạp, đặc biệt khi bạn muốn tiến hành thủ tục ly hôn một cách thuận tình. Đơn ly hôn thuận tình không chỉ giúp giảm bớt căng thẳng trong quá trình pháp lý mà còn thể hiện trách nhiệm và sự tôn trọng giữa hai bên giành cho nhau. Trong bài viết này, Công ty Luật Apolo Lawyers sẽ hướng dẫn bạn cách làm đơn ly hôn thuận tình một cách đơn giản và hiệu quả.

1. Đơn ly hôn và các loại đơn ly hôn

1.1. Đơn ly hôn là gì?

Đơn ly hôn là tài liệu chính thức mà một trong hai người trong hôn nhân sử dụng để yêu cầu giải quyết ly hôn. Trong trường hợp này, chúng ta tập trung vào việc làm đơn ly hôn thuận tình, một cách giải quyết mâu thuẫn, tránh xung đột và giữ cho mối quan hệ giữa các bên được kết thúc một cách êm đẹp.

1.2. Các loại đơn ly hôn

Có hai loại chính đó là:

  • Ly hôn đơn phương: Một trong hai bên đơn phương nộp đơn ly hôn mà không cần sự đồng ý của bên còn lại.

  • Ly hôn thuận tình: Cả hai bên đều đồng ý với việc ly hôn và cùng nhau nộp đơn ly hôn.

Cách làm đơn ly hôn thuận tình: Bước đầu tiên hướng tới sự giải quyết hòa bình

2. Đơn ly hôn viết hay đánh máy?

Viết tay hay đánh máy? Đối với đơn ly hôn, việc viết tay hay đánh máy đều được chấp nhận. Tuy nhiên, việc đánh máy sẽ tăng tính chính xác và giúp đơn của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn. Đảm bảo rằng đơn ly hôn của bạn dễ đọc và không chứa sai sót ngôn ngữ.

3. Mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: công nhận thuận tình ly hôn)

Kính gửi: Tòa Án Nhân Dân ………………………….

 Họ và tên người yêu cầu: 

1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sinh năm:  ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...

Địa chỉ: ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. ... ... ...... ... ... Số điện thoại: ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ..

2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ...   Sinh năm: ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...  ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...

Địa chỉ: ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ...... ... ... Số điện thoại: ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án việc như sau:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … …... ... ..  ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

 1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:

3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:

4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết(6)

5. Thông tin khác(7):

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có(8):

1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ..   ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ...... ... ... ... ... ... ... ... .. ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

2.  ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ..

 ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... .. .

3. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

 

............, ngày ...... tháng ...... năm ......(9)

NGƯỜI YÊU CẦU(10)

         (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn:

(1) Ghi loại việc dân sự mà yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (Ví dụ: Yêu cầu tuyên bố một người mất tích; yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người đã chết; yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi,…).

(2) và (5) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Tòa án đó.

(3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên; nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu đó.

(4) Ghi địa chỉ nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự. 

(6) Ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, địa chỉ nơi làm việc của những người mà người yêu cầu cho rằng có liên quan đến vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết.

(7) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

(8) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu gồm có những gì, là bản sao hay bản chính, đánh số thứ tự (ví dụ: 1. Bản sao Giấy khai sinh của…; 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của….).

(9) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(10) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu đó; nếu là cơ quan tổ chức yêu cầu thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Cách làm đơn ly hôn thuận tình: Bước đầu tiên hướng tới sự giải quyết hòa bình

4. Liên hệ với luật sư hoặc những chuyên gia pháp lý

Nếu bạn cảm thấy bị lạc hướng hoặc cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với Công ty luật Apolo Lawyers. Chúng tôi có thể hướng dẫn bạn về quy trình và cách làm đơn ly hôn thuận tình một cách đúng đắn.

CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS

Tầng 10, Tòa nhà PaxSky, 51 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 66 701 709 | 0939.486.086 | 0908.043.086

VĂN PHÒNG TẠI BÌNH THẠNH

Tầng 09, Tòa nhà K&M Tower, 33 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 35 059 349 | 0908.097.068

_____________  

Email: contact@apolo.com.vn

Hotline: 0979.48.98.79

Chuyên trang về ly hôn của Apolo Lawyers: www.lyhon.net

>>> Xem thêm: Tư vấn thủ tục thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

>>> Xem thêm: Ly hôn đơn phương khi không có đầy đủ giấy tờ

 

APOLO LAWYERS

 

 

icon_email
phone-icon