Dịch vụ khách hàng: 0903.419.479

Dịch vụ khách hàng

0903.419.479

Gửi yêu cầu thành công - Your submission has been sent

Tin tức ly hôn 12/07/2022

Thông tin của Quý khách đã được gửi đi cho Công ty Luật Apolo Lawyers, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Your information has been sent to APOLO LAWYERS - Solicitors & Litigators, the member of Ho Chi Minh city Bar Association, the subordinate unit of the Vietnam Bar Federation.

Thông tin của Quý khách đã được gửi đi cho Công ty Luật Apolo Lawyers, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Your information has been sent to APOLO LAWYERS - Solicitors & Litigators, the member of Ho Chi Minh city Bar Association, the subordinate unit of the Vietnam Bar Federation.

Sau khi chúng tôi nhận được thông tin, chúng tôi sẽ chuyển tiếp toàn bộ nội dung này đến bộ phận tư vấn pháp lý thuộc lĩnh vực mà Quý khách đã nêu tại yêu cầu để luật sư xử lý và phản hồi cho Quý khách.

After receiving your information, we will forward this entire content to the legal consulting department in the field in which you make your request to the lawyer to handle and respond to you.

Your-submission-has-been-sent-Apolo-Lawyers

Chúng tôi sẽ phản hồi cho Quý khách trong thời gian sớm nhất, chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm chúng tôi nhận được yêu cầu từ Quý khách.

We will respond to you as soon as possible, within 24 hours since we receive your request.

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ ly hôn của chúng tôi.

Sincerely thank you for trusting to use our lawyer services.

Apolo Lawyers

icon_email
phone-icon